ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kείμενα για δημοσίευση στο Διμηνιαίο Eνημερωτικό Δελτίο Aθηνά αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Tμήμα Eπικοινωνίας και MME
Περιοδικό Aθηνά
Γραφείο 702-703
Σταδίου 5
T.T. 10562, Aθήνα
Τηλ.: +30 210 3226691
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
athina@uoa.gr