ΒΟΗΘΕΙΑ

Το περιοδικό είναι σε μορφή .pdf και για την ανάγνωσή του απαιτείται ο Acrobat Reader τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο τέλος αυτής της σελίδας. Αν ο Acrobat Reader υπάρχει στο σύστημά σας τότε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Τεύχος #", που βρίσκεται αμέσως μετά τα περιεχόμενα του κάθε τεύχους, ή στην εικόνα του εξωφύλλου το αρχείο θα ανοίξει σε νέο παράθυρο. Σε συστήματα Windows μπορείτε να κατεβάσετε το περιοδικό στον σκληρό σας δίσκο κάνοντας *δεξί* κλικ στον σύνδεσμο "Τεύχος #" ή στην εικόνα του εξωφύλλου και επιλέγοντας στην συνέχεια Save Target As. Σε συστήματα Macintosh μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τον σύνδεσμο στην επιφάνεια εργασίας σας (drag-and-drop).