ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΑΘΗΝΑ είναι το “βήμα” του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιλαμβάνει τις επιστημονικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης ειδήσεις και πληροφορίες, που ενδιαφέρουν πρωτίστως τον Πανεπιστημιακό Δάσκαλο και τον εργαζόμενο στο Πανεπιστήμιο.

Αναλυτικότερα, στη στήλη «το βήμα της Αθηνάς» παρουσιάζονται εκδηλώσεις κεντρικής σημασίας και άρθρα γνώμης σχετικά με επίκαιρα θέματα του Πανεπιστημίου. Στα «πανεπιστημιακά νέα» παρουσιάζονται εκδηλώσεις, έργα και άλλες δραστηριότητες. Στη στήλη «επικαιρότητα» φιλοξενούνται θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο (συνέδρια, γενικότερες εκδηλώσεις). Οι «αναγορεύσεις» παρουσιάζουν το έργο των αναγορευμένων σε επίτιμο διδάκτορα επιστημόνων και άλλων εξεχουσών προσωπικοτήτων. Στη στήλη «από το χώρο της έρευνας» φιλοξενούνται συνεντεύξεις διακεκριμένων επιστημόνων, όπου παρουσιάζονται το ερευνητικό τους έργο και σι απόψεις τους για τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας. Από το 20ο τεύχος η στήλη «εκτός των τειχών» παρουσιάζει δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή Τμημάτων του, εκτός των τειχών του Ιδρύματός μας, εντός και εκτός της Ελλάδας.

Η ΑΘΗΝΑ εκδίδεται από τον Ιούλιο του 1996 και διευθύνεται από συντακτική επιτροπή, με Πρόεδρο τον εκάστοτε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και μέλη τους κ.κ. Π. Κοντό, Μ. Μεϊμάρη. Διευθυντής Σύνταξης είναι ο καθηγητής Μ. Μεϊμάρης. Η στοιχειοθεσία, η σελιδοποίηση και η καλλιτεχνική επιμέλεια του περιοδικού γίνεται στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σταδίου 5, 10562 Αθήνα).

Σήμερα η ΑΘΗΝΑ εισέρχεται στο 7ο έτος έκδοσης, αριθμώντας μέχρι στιγμής 32 τεύχη. Είναι ένα περιοδικό με πλούσια ύλη, που διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.